داروهای روانگردان باعث افزایش پلاستیسیته عصبی در موش و مگس می شود

داروهای روانگردان باعث افزایش پلاستیسیته عصبی در موش و مگس می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 14, 2018

داروهای روانگردان ممکن است از لحاظ جسمی قدرت ذهنی نیز داشته باشند. یک تحقیق جدید که 12 ژوئن در مجله  Cell Reports منتشر شد ، روانگردان ها به ویژه DOI، DMT و LSD منتشر کرد، می تواند سلولهای مغز را در موشها و مگسها تغییر دهد و موجب شود تا نورونها به یکدیگر نزدیکتر شوند. این کار