افسردگی بی دلیل چیست؟ آیا می توان بی دلیل افسرده شد؟

منتشر شده توسط - ژانویه 24, 2021

آیا افسردگی بی دلیل وجود دارد؟ افسردگی دلایل زیادی دارد که درک آن ها می تواند دشوار باشد. در برخی موارد، افسردگی می تواند با تجربه های دردناک زندگی فرد مرتبط باشد، مانند از دست دادن و فوت دیگران یا رویدادهای آسیب زا می باشد. افراد دیگر ممکن است به دلیل داشتن سابقه خانوادگی در