چرا بعضی از مردم در برابر اقتدار مقاومت می کنند؟

چرا بعضی از مردم در برابر اقتدار مقاومت می کنند؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 21, 2018

بر طبق یک مطالعه دانشجویان دانشگاهی که در JNeurosci منتشر شده است، می تواند ناامیدی را کنترل کند و تمایل به سرکشی در برابر تصمیم گیری های خود می تواند با اتصال بین دو منطقه مغز و همچنین اقدامات رفتاری بی اعتمادی و عدم فهم توضیح داده شود . تفاوت های فردی در ناامیدی کنترل