'مدار گردنده ' در مصرف کنندگان الکل سنگین

‘مدار گردنده ‘ در مصرف کنندگان الکل سنگین

منتشر شده توسط - آگوست 24, 2018

مصرف کنندگان الکل سنگین ، الکل را با وجود داشتن تهدید ، پیامد منفی آن را  افزایش می دهند، مطالعه در روانپزشکی زیست شناسی و علوم عصبی شناختی شناسایی شده است، و این رفتار با فعال سازی منحصر به فرد مغز در مصرف کنندگان سنگین ارتباط دارد. یافته ها شواهدی را برای “مدار گردنده” ارائه