انتقاد از والدین بر روی اینکه چگونه مغز کودکان به اطلاعات عاطفی پاسخ می دهد تأثیر می گذارد

انتقاد از والدین بر روی اینکه چگونه مغز کودکان به اطلاعات عاطفی پاسخ می دهد تأثیر می گذارد

منتشر شده توسط - سپتامبر 14, 2018

با توجه به تحقیقات جدید دانشگاه Binghamton، دانشگاه ایالتی نیویورک، بچه های پدر و مادر بسیار انتقادی توجه کمتری به بیانات احساسی صورت می دهند. کیرا جیمز، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی در دانشگاه بینگمونت و نویسنده اصلی مقاله، گفت: “این یافته ها نشان می دهد که کودکان با یک پدر و مادر بحرانی ممکن است