۹ بازی احساسات برای کودکان (کودکان ۹ تا ۱۵ سال)

منتشر شده توسط - اکتبر 23, 2022

بازی احساسات برای کودکان با آموزش کنترل احساسات به کودکان به شما کمک می کند تا مهارت همدلی، درک متقابل و بیان احساسات را به کودک خود آموزش دهید بنابراین از آن ها غافل نشوید. بازی برای بیان احساسات در کودکان| آموزش کنترل احساسات به کودکان ۱. چه احساسی دارم؟ وسایل مورد نیاز: کارت هایی که تصاویر