بازی مغز باعث افزایش قدرت مغز نمی شود

بازی مغز باعث افزایش قدرت مغز نمی شود

منتشر شده توسط - آگوست 8, 2018

یک تحقیق جدید که توسط تیمی از دانشمندان علوم اعصاب دانشگاهی غرب انجام شده است ادعا می کند که در یک بازی آموزش مغز بهتر می تواند به بهبود عملکرد در سایر وظایف شناختی غیر تمرین کننده تبدیل شود. این مطالعه که در نشریه Neuropsychologia منتشر شده است ، برای تعیین اینکه آیا ساعتهای تمرین