یک نقطه عطف جدید در آزمایشگاه رشد بافت مغزی انسان است

یک نقطه عطف جدید در آزمایشگاه رشد بافت مغزی انسان است

منتشر شده توسط - آگوست 12, 2018

بر طبق یک مطالعه جدید از دانشکده پزشکی Case Western Reserve، تکنیک آزمایشگاهی برش لبه که سلول های بنیادی انسان را به بافت های مغزی مانند سلول های مغزی تبدیل می کند، پیشرفت انسانی مغز را با دقت بیشتری نسبت به گذشته به دست می آورد. این مطالعه که در متون طبیعت منتشر شده است