راش سینه

منتشر شده توسط - آوریل 26, 2022

بثورات پوستی با قرمزی، جوش و التهاب مشخص می شود. در بسیاری از موارد، یافتن بثورات روی سینه مربوط به چیزی است که پوست سراسر بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال، شرایطی وجود دارد که برخی از آنها جدی است که فقط روی سینه ها دیده می شود. بررسی اجمالی بثورات سینه چیست؟