دانشمندان علوم اعصاب در ریشه های بدبینی قرار دارند

دانشمندان علوم اعصاب در ریشه های بدبینی قرار دارند

منتشر شده توسط - آگوست 26, 2018

بسیاری از بیماران با اختلالات روانپزشکی نظیر اضطراب یا افسردگی، احساسات منفی مواجهه شدند که باعث می شود آنها بیشتر در معرض خطر ناکامی قرار گیرند. دانشمندان علوم اعصاب MIT اکنون منطقه مغزی را شناسایی کرده اند که می تواند این نوع خلق بدبینانه را تولید کند. در آزمایشی در حیوانات، آنها نشان دادند که