بزرگسالان سالخورده همانند بسیاری از سلول های جدید مغز مانند جوانان رشد می کنند

بزرگسالان سالخورده همانند بسیاری از سلول های جدید مغز مانند جوانان رشد می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 28, 2018

محققان برای اولین بار نشان می دهند که مردان و زنان سالخورده می توانند همانند بسیاری از سلول های جدید مغز را به عنوان افراد جوان تولید کنند. بحث بر سر این است که آیا انسانهای بالغ نورونهای جدید را رشد می دهند یا خیر، برخی از تحقیقات بیشتر پیشنهاد کرده اند که مغز بزرگسالان