بمب اتمی بدن می تواند در برابر تومورهای مغزی محافظت کند

بمب اتمی بدن می تواند در برابر تومورهای مغزی محافظت کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 7, 2018

محققان کشف کرده اند که چگونه یک مولکول می تواند به جلوگیری از انواع خاصی از تومورهای مغزی با شناسایی و “خلع سلاح” پروتئین های مضر که باعث آن می شود. مطالعه خود را در مگس میوه، منتشر شده در مجله eLife شروع کردند که می تواند منجر به یک روش جدید درمان جدید برای