بهداشت روانی در ازدواج چه نقشی دارد؟ ( ۶ نکته اساسی)

منتشر شده توسط - دسامبر 27, 2021

بهداشت روانی در ازدواج چه نقشی دارد؟ ( ۶ نکته اساسی) یکی از مواردی که در ازدواج کیفیت زندگی زوجین را مشخص می کند، میزان سلامت و بهداشت روانی در ازدواج می باشد. پیش از ازدواج افراد در مورد شناخت و آشنایی در مورد سلامت روان فرد مورد نظر تحقیقات لازم را انجام دهند و