چگونه می توانید بهداشت روان خود را حرفه ای انتخاب کنید

چگونه می توانید بهداشت روان خود را حرفه ای انتخاب کنید

منتشر شده توسط - آگوست 14, 2018

درمان بخش مهمی از درمان اختلال دوقطبی است. به دنبال درمان با یک متخصص معالجه که اعتماد دارید، برای سلامت روانی خوب ضروری است. از این اشاره گرها برای کمک به انتخاب درمانگر مناسب برای خود استفاده کنید. فرمت درمان را انتخاب کنید درمان در تنظیمات خصوصی و گروهی ارائه می شود. انتخاب فرمت مناسب