دانشمندان ارتباط جدید بین بو و حافظه را کشف کرده اند

دانشمندان ارتباط جدید بین بو و حافظه را کشف کرده اند

منتشر شده توسط - آگوست 13, 2018

عصب شناسان دانشگاه تورنتو مکانیزمی را شناسایی کرده اند که مغز را قادر می سازد تجربیات حسی زنده از حافظه را نابود کند و نور را در مورد اینکه چگونه خاطرات غنی از حسی در مغز ایجاد شده و ذخیره می شود را از بین می برد. با استفاده از بویایی به عنوان یک مدل،