Lissencephaly لیسنسفالی

لیسنسفالی Lissencephaly یک بیماری مادرزادی نادر است

منتشر شده توسط - می 10, 2022

لیسنسفالی Lissencephaly یک بیماری مادرزادی نادر است که باعث می شود مغز نوزاد متولد نشده به جای داشتن برجستگی ها و چین های طبیعی صاف به نظر برسد. این بیماری اغلب توسط یک جهش ژنتیکی ایجاد می شود، اگرچه عوامل غیر ژنتیکی نیز می توانند باعث آن شوند. بررسی اجمالی لیسنسفالی (مغز صاف) چیست؟ Lissencephaly