جهش باعث اختلال دوقطبی به بیماری میتوکندری می شود

جهش باعث اختلال دوقطبی به بیماری میتوکندری می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 14, 2018

جهش در ژن ANT1 ممکن است خطر اختلال دوقطبی را از طریق یک درگیری پیچیده بین سیگنالینگ سروتونین و سیگنالینگ میتوکندری در مغز ایجاد کند. این دو مسیر به طور جداگانه در اختلال دوقطبی دخالت دارند اما ارتباط بین سطوح سروتونین عصبی و اختلال عملکرد میتوکندریا مشخص نشده است. محققان مرکز تحقیقات مغز (RICEN) در