قطعه جدید در پازل بیماری هانتینگتون

قطعه جدید در پازل بیماری هانتینگتون

منتشر شده توسط - سپتامبر 11, 2018

در یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه کپنهاگ یک خطای ناشناخته را پیش از این در انتقال گلوتامین میان آستروسسیت ها و نورون ها در مغز موش ها با بیماری هانتینگتون کشف کرده اند. محققان معتقدند، در عین حال، منطقه ای مناسب برای تمرکز تلاش برای ایجاد یک درمان در آینده برای این بیماری است. در