چگونه بیماری های نروزی ممکن است رخ دهد

چگونه بیماری های نروزی ممکن است رخ دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 28, 2018

محققان دانشگاه لستر، نور جدیدی را در مورد اینکه چگونه نورون ها در مغز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، رها کرده است. این به طور بالقوه می تواند به درک ما از چگونگی و علت طیف وسیعی از بیماری های نورودنراتیو کمک کند. گروهی که به رهبری دکتر جرن استینرت از دانشکده سم شناسی