تاشو مغز دانشمندان را قادر می سازد تا یک نشانگر دقیق برای پیش بینی روان درمانی داشته باشند

تاشو مغز دانشمندان را قادر می سازد تا یک نشانگر دقیق برای پیش بینی روان درمانی داشته باشند

منتشر شده توسط - سپتامبر 25, 2018

محققان می توانند با استفاده از تصاویر مغز به چگونگی شکل گیری سطح بیرونی آن ، پیش بینی کنند که بیماران پر خطر، دچار سایکوزی با بیش از 80 درصد به آنها دقت شود. . قبل از این، هیچ راهی برای بررسی جوانان قبل از اینکه بیمار شوند و به طور قابل اعتماد تشخیص داده