جایی که مغز تجربیات معنوی را تجربه می کند

جایی که مغز تجربیات معنوی را تجربه می کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 16, 2018

دانشمندان ییل یک خانه جدید عصبی را برای تجربه معنوی و حس اتصال به چیزی بیشتر از خود تعیین کرده اند. بر طبق یک مطالعه منتشر شده در روز 29 ماه مه در فعالیت در قشر Parietal، منطقه ای از مغز که درگیر آگاهی از خود و دیگران و همچنین پردازش توجه است، به عنوان