تجربیات منفی و مثبت اجتماعی و نشانه های افسردگی

تجربیات منفی و مثبت اجتماعی و نشانه های افسردگی

منتشر شده توسط - سپتامبر 15, 2018

بر طبق یک تحقیق جدید دانشگاه پیتزبورگ، تجارب منفی در رسانه های اجتماعی وزن بیشتری نسبت به تعاملات مثبت دارند، زمانی که احتمال دارد که جوانان مبتلا به نشانه های افسردگی گزارش شوند. یافته هایی که در مجله افسردگی و اضطراب منتشر شده است ، ممکن است برای طراحی مداخلات و توصیه های بالینی مفید