شخصی سازی تحریک مغز درمانی

شخصی سازی تحریک مغز درمانی

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

مطالعه بیماران صرعی با الکترودهای کاشته شده، مشاهده بی سابقه ای از تغییرات فعالیت مغز ایجاد شده توسط تحریک الکتریکی را فراهم می کند. این یافته ها، منتشر شده در JNeurosci ، بالقوه برای بهبود روش های تحریک غیر تهاجمی به درمان اختلالات روانپزشکی است. تحریک مغناطیسی و ترانس مغناطیسی تکراری (rTMS) به طور فزاینده