علاقه مندان به علم تخیلی نگرش مثبت به دیجیتالی کردن مغز دارند

علاقه مندان به علم تخیلی نگرش مثبت به دیجیتالی کردن مغز دارند

منتشر شده توسط - آگوست 31, 2018

پژوهشگر Michael Laakasuo می گوید: “ذهن بارگذاری یک تکنولوژی است که با سوالات فلسفی حل نشده است. “به عنوان مثال، آیا وقتی که مغز کپی شود پتانسیل تجربیات آگاهانه منتقل می شود ؟ آیا مغز دیجیتال توانایی درد را احساس می کند و مانع مغزی قابل مقایسه با قتل می شود؟ و آنچه که ممکن