ترس از اجسام بزرگ یا ترس از مجسمه

منتشر شده توسط - ژوئن 30, 2022

افراد درگیر این فوبیا ترس شدیدی از اجسام بزرگ (megalophobia) مانند آسمان خراش ها، هواپیماها و مجسمه های بزرگ دارند. مانند سایر فوبیاهای خاص، ترس از اجسام بزرگ نیز با مواجهه درمانی قابل درمان است. ترس از اجسام بزرگ| مگالوفوبیا چیست؟ مگالوفوبیا یا ترس از اجسام بزرگ نوعی اختلال اضطرابی است که در آن فرد