عادت در روانشناسی چه معنی دارد؟ آیا ترک عادت موجب مرض است؟

منتشر شده توسط - می 12, 2022

عادت به کاهش پاسخ به یک محرک پس از تکرار مکرر گویند. یا همانطور که انجمن روانشناسی آن را تعریف می کند، عادت کردن شامل “عادت کردن به یک موقعیت یا محرک” است و در نتیجه اثربخشی آن کاهش می یابد. به عنوان مثال، یک صدای جدید در محیط شما، مانند آهنگ زنگ جدید، ممکن

آیا اگر همسرتان خواست شما را ترک کند باید بجنگید و مقاومت کنید؟

منتشر شده توسط - آوریل 9, 2021

آیا اگر همسرتان خواست شما را ترک کند باید بجنگید و مقاومت کنید؟در چنین شرایطی چه باید کرد؟ در مورد تصورات غلط پیش از ازدواج بیشتر بدانید. اصرار بر ادامه رابطه مدت ها پیش مراجعی داشتم که در جلسه اول مدام گریه می کرد و می گفت که همسرش می خواهد از او جدا شود