ضخامت مغز بینش را به تصمیم گیری های نوجوانان ارائه می دهد

ضخامت مغز بینش را به تصمیم گیری های نوجوانان ارائه می دهد

منتشر شده توسط - اکتبر 5, 2018

با توجه به مطالعات همبستگی بزرگ نوجوانان گروه کوهورت Neurodevelopmental فیلادلفیا، بزرگسالان جوان با قشر نازک در مناطق مغزی خاص، در طول یک تصمیم گیری مشکل بیشتر نوجوانان با قشر ضخیم تر هستند. نتایج، منتشر شده در JNeurosci ، نشان می دهد که تفاوت های فردی در ساختار مغز می تواند مورد استفاده قرار گیرد