افزایش استرس بر پدر منجر به تغییرات رشد مغز در فرزندان می شود

افزایش استرس بر پدر منجر به تغییرات رشد مغز در فرزندان می شود

منتشر شده توسط - اکتبر 5, 2018

تحقیقات جدید در موش نشان داده است که استرس پدر بر رشد مغز فرزندانش تاثیر می گذارد. این استرس اسپرم پدر را تغییر می دهد که می تواند رشد مغز کودک را تغییر دهد. این تحقیق جدید، درک بسیار خوبی از نقش کلیدی که پدرها در رشد مغز فرزندان بازی می کنند، فراهم می کند.