آلودگی هوا مرتبط با تغییرات مغزی و اختلال شناختی در کودکان است

آلودگی هوا مرتبط با تغییرات مغزی و اختلال شناختی در کودکان است

منتشر شده توسط - اکتبر 3, 2018

مطالعه جدیدی که در هلند انجام شده است ارتباط آلودگی هوا با مسکونی را در طول حیات جنین با اختلالات مغزی مرتبط می سازد که ممکن است باعث کاهش عملکرد شناختی در کودکان مدرسه شود. این مطالعه که در روانپزشکی بیولوژیک منتشر شده است ، گزارش می دهد که میزان آلودگی هوا در ارتباط با