مغز رقصنده به سرعت به تغییرات موسیقی واکنش نشان می دهد

مغز رقصنده به سرعت به تغییرات موسیقی واکنش نشان می دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 24, 2018

علوم اعصاب برای چند دهه موسیقی مورد مطالعه قرار گرفته است و یافته شده است که هر دو قسمت مغز  عمیق را فعال می کند. عصب شناسی رقص، به جای آن، یک میدان جوان اما به سرعت در حال رشد است. در پایان نامه دکترای خود، استاد علوم هانا پویکونن روش هایی را برای درک