تمرین در بداهه نوازی موسیقی ممکن است مغز شما را به تفکر متفاوت وادار کند

تمرین در بداهه نوازی موسیقی ممکن است مغز شما را به تفکر متفاوت وادار کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 2, 2018

جان کلتران و جری گارسیا افسانه هایی را به خاطر توانایی خود در ترکیب عناصر موسیقی در پرواز، به دست آوردند. مغز چگونه عملکردهای خلاقیت را تحت فشار قرار می دهد، یک رمز و راز است، هرچند تمرین به طور فزاینده ای فکر می کند نقش مهمی ایفا می کند. در حال حاضر، در یک