اطلاعات جدید در زمینه مغز مرتبط با حس لامسه و توانایی فراشناختی

اطلاعات جدید در زمینه مغز مرتبط با حس لامسه و توانایی فراشناختی

منتشر شده توسط - آگوست 23, 2018

حس لمس ، اطلاعاتی در مورد بافت ها، اشیا و نیروهای جسمی بدن ما را ارائه می دهد. اطلاعات تکمیلی نیز برای اجرای موفقیت آمیز وظایف موتور از قبیل گرفتن اشیاء مورد نیاز است. هدف از پایان نامه دکترا Juha Gogulski، تشریح مکانیزم های عصبی در زمینه های سطوح مختلف پردازش لمسی در افراد سالم