خواستگاری بدون حضور پسر ، آیا رسمی درست است؟

منتشر شده توسط - دسامبر 5, 2021

چه روانشناسانی با خواستگاری جلسه اول بدون حضور پسر موافق هستند؟ حضور در جلسه خواستگاری بدون حضور پسر نوعی از خواستگاری می باشد که در آن نظر خانواده پسر در اولویت است به طوری که در این خواستگاری مادر و خواهر پسر به خواستگاری دختر رفته و پس از تایید از جانب آن ها قرار