خانواده های ترکیبی یا خانواده ناتنی | پیشنهاد مشاور چیست؟

منتشر شده توسط - آگوست 1, 2021

خانواده های ترکیبی ( خانواده ناتنی) چه مسائلی دارند؟ خانواده های ترکیبی یا ناتنی چه تفاوت های با خانواده های معمولی دارند؟ این خانواده ها از پدر یا مادری ناتنی تشکیل شده اند، این خانواده ها با چالش هایی همراه می باشند و مشکلاتی برای آن ها به وجود می آید برای این که بتوانید