سازماندهی مجدد خروجی های مغز در گربه های ناشنوا

سازماندهی مجدد خروجی های مغز در گربه های ناشنوا

منتشر شده توسط - سپتامبر 29, 2018

گربه های ناشنوا از سنین اولیه، ارتباطات خروجی از قشر شنوائی به منطقه نیمه مرده را افزایش داده اند که مسئول هدایت حیوان به محل خاصی در محیط آن است. این مطالعه که در JNeurosci منتشر شده است، برای اولین بار بررسی تغییرات خروجی از قشر حسی بعد از شنوایی است. اگرچه پستانداران می توانند