چگونه خواب های REM و غیر REM ممکن است با هم کار کنند تا به ما در حل مشکلات کمک کنند

چگونه خواب های REM و غیر REM ممکن است با هم کار کنند تا به ما در حل مشکلات کمک کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

خواب شناخته شده است و برای تفکر خلاق مهم است، اما دقیقا چگونه به ما کمک می کند و نقش هر مرحله خواب REM و غیر REM هنوز مشخص نشده است. یک گروه از محققان در حال حاضر یک نظریه را مطرح کرده اند که در یک نظر منتشر شده در 15 مه در مجله