میزان خواب کودکان | کودکان چند ساعت باید بخوابند؟

منتشر شده توسط - مارس 12, 2022

میزان خواب کودکان، کودکان چند ساعت باید بخوابند؟   خواب کودکان بسیار مهم است و بر روی رشد و سلامت آن ها تاثیر می گذارد، و به اندازه غذا خوردن و تغذیه ضروری می باشد. در صورتی که کودکتان خواب کافی نداشته باشد بر روی هوش، عملکرد روزانه و خلق و خوی او اثر منفی