داروهای تازه توسعه یافته برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر نشان داده شده است

داروهای تازه توسعه یافته برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر نشان داده شده است

منتشر شده توسط - سپتامبر 4, 2018

درمان جدید ممکن است به عدم تعادل شیمیایی در مغز توسط مصرف مواد مخدر معمول کمک کند و روزی بتواند به بهبود یافتن معتادان مواد مخدر کمک کند تا از مصرف مواد مخدر در آینده جلوگیری شود. محققان مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس در گالوستون یک درمان در موش صحرایی را آزمایش کردند و آن را