نیمی از کسانی که داروهای پارکینسون دارند ممکن است مشکلات کنترل ضربان را ایجاد کنند

نیمی از کسانی که داروهای پارکینسون دارند ممکن است مشکلات کنترل ضربان را ایجاد کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 10, 2018

با گذشت زمان، نیمی از افرادی که داروهای خاصی برای بیماری پارکینسون مصرف می کنند، ممکن است اختلالات کنترل ضربان مانند قمار اجباری، خرید یا خوردن غذا را توسعه می دهند، بر اساس یک مطالعه منتشر شده در 20 ژوئن 2018، شماره ی آنلاین Neurology ، مجله ی پزشکی آکادمی آمریکایی مغز و اعصاب می