دانشمندان مغز گفتار متقابل میان نورون هایی را که در موش ها کنترل می شود، شناسایی می کنند

دانشمندان مغز گفتار متقابل میان نورون هایی را که در موش ها کنترل می شود، شناسایی می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 17, 2018

دانشمندان گزارش دادند که ارتباطی که قبلا نادیده گرفته شده بین نورونها در دو ناحیه متمایز مغز پستانداران کشف شده است. آنها می گویند که نورون ها حس لمس را کنترل می کنند و آزمایشات آنها در موش ها بینش را برای نقشه برداری مدار مغزی ارائه می دهد که مسئول ادراک عادی و غیر