چگونه نوع ژن با درد مزمن آسیب دیده ارتباط دارد

چگونه نوع ژن با درد مزمن آسیب دیده ارتباط دارد

منتشر شده توسط - آگوست 28, 2018

ژن FKBP5 یک تنظیم کننده انتقادی از پاسخ استرس است و بر رفتار ما در برابر محرک های محیطی پاسخ می دهد. مطالعات قبلی نشان داده است که انواع خاصی از این ژن در توسعه اختلالات روانپزشکی مانند اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، خطر خودکشی و رفتار پرخاشگری نقش دارند. اما در سال 2013،