رفتار درمانی عاطفی منطقی (REBT)

رفتار درمانی عاطفی منطقی (REBT)

منتشر شده توسط - ژوئن 29, 2022

رفتار درمانی عاطفی منطقی (REBT) که توسط آلبرت الیس در سال 1955 توسعه یافت و در ابتدا درمان عقلانی نامیده شد، پایه و اساس آنچه را که امروزه به عنوان درمان شناختی رفتاری شناخته می شود، بنا نهاد . REBT بر اساس این ایده ساخته شده است که احساس ما تا حد زیادی تحت تأثیر نحوه تفکر ما است. همانطور