سیزده روز تا بهبود و درمان مشکلات زناشویی

منتشر شده توسط - ژانویه 15, 2023

درمان مشکلات زناشویی یک مشکل بزرگ برای بسیاری از زوجین می باشد. در این مقاله به بررسی درمان مشکلات زناشویی پرداخته و راهکارهایی را ارائه می دهیم. راهکارها به گونه ای است که در سیزده مرحله یا سیزده روز به بهبود روابط عاطفی و اخلاقی رو رفتاری زوجین می انجامد. این موارد می تواند تاثیر