کشف دو مولکول می تواند منجر به درمان های دارویی جدید شود

کشف دو مولکول می تواند منجر به درمان های دارویی جدید شود

منتشر شده توسط - آگوست 12, 2018

پس از 10 سال تحقیق، تیم تحقیقاتی Rutgers، دو مولکول را شناسایی کرده که سلولهای عصبی را پس از آسیب مغزی آسیب می زند و می تواند منجر به درمان های دارویی جدید شود. بر اساس مطالعه منتشر شده آنلاین در بیوفیزیولوژی بیماری، مولکول ها پس از آسیب مغزی آسیب دیده (TBI) در موش ها