دستگاه الکترونیکی که در مغز قرار دارد می تواند تشنج را متوقف کند

دستگاه الکترونیکی که در مغز قرار دارد می تواند تشنج را متوقف کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 9, 2018

محققان با موفقیت نشان دادند که یک دستگاه الکترونیکی به طور مستقیم در مغز می تواند تشخیص، توقف و حتی جلوگیری از تشنج های صرعی را شناسایی کند. محققان از دانشگاه کمبریج، École Nationale Supérieure de Mines و INSERM در فرانسه، دستگاه را به مغز موشها تزریق کردند و وقتی اولین سیگنال تشنجی تشخیص داده