با استفاده از آدرنالین در دستگیری های قلبی، افراد کمتر از یک درصد در بیمارستان زنده می مانند

با استفاده از آدرنالین در دستگیری های قلبی، افراد کمتر از یک درصد در بیمارستان زنده می مانند

منتشر شده توسط - آگوست 27, 2018

یک کارآزمایی بالینی در مورد استفاده از آدرنالین در دستگیری های قلبی نشان می دهد که استفاده از آن کمتر از 1 درصد بیمار زنده است ، اما تقریبا دو برابر خطر آسیب شدید مغزی برای بازماندگان قلب است. این تحقیق سوالات مهمی در مورد استفاده آینده از آدرنالین در چنین مواردی ایجاد می کند