رفتار با شوهری که دست بزن دارد

منتشر شده توسط - می 10, 2021

همیشه دیده می شود که برخی از مردان به دلایل مختلف باعث ایجاد خشونت خانگی می شوند و زنان خود را به صورت جسمانی یا روانی آزار می دهند. در این مقاله به بررسی دلایل و راه های درمان این مشکل رسیدگی می شود. کتک خوردن زن توسط مرد هیچ توجیه منطقی ندارد، با این حال بسیاری