چگونه دعوای کودکان بر سر اسباب بازیشان را مدیریت کنیم؟

منتشر شده توسط - فوریه 27, 2022

چگونه دعوای کودکان بر سر اسباب بازیشان را مدیریت کنیم؟ بعضی از بچه ها علاقه ای به اشتراک گذاشتن اسباب بازی خود با بچه های دیگر ندارند و یا حتی اسباب بازی آن ها را به زور می گیرند. گاهی هم بر سر وسایل بازی در مهدکودک یا خانه بازی دعوا و کتک کاری می