علت دعوا در رابطه عاشقانه | چقدر دعوا در یک رابطه زیاد است

منتشر شده توسط - دسامبر 30, 2022

  علت دعوا در رابطه عاشقانه چیست؟ دعوا‌های بلند مدت نشانه خوبی در روابط نیست،  همه زوج ها اختلاف نظر دارند. مهم ترین چیز این است که چگونه در هنگام دعوا در رابطه عاشقانه باهم کنار میایید، اگر نتوانید با هم کنار بیایید مشکلات تکراری را همیشه تجربه خواهید کرد. هیچ رابطه ای کامل نیست