معایب سرعت دقت در مغز افزایش می یابد

معایب سرعت دقت در مغز افزایش می یابد

منتشر شده توسط - سپتامبر 16, 2018

تغییرات گسترده در فعالیت عصبی باعث می شود مردم به سرعت تصمیم بگیرند که “افزایش رشد در مغز”، یک مطالعه انسانی در eNeuro نشان می دهد. یافته ها به حل و فصل یک مسئله اصلی در درک ما از تصمیم گیری کمک می کند. توانایی بهینه سازی تعادل بین تصمیم گیری دقیق و شتابزده برای